Ár nGrianchóras

Date:Tuesday October 4 2022

Location:

Beidh daltaí na scoile ag fiosrú agus ag foghlaim go gníomhach faoin ngrianchóras. Beidh ‘Taispeántas Spáis’ á eagrú ag na hardranganna agus beidh deis ag gach dalta sa scoil triail a bhaint as turgnaimh éagsúla.

Booking Details

Registration: This event is not open to members of the public.